Baanonderhoud door Hollandsche Greenkeeping Maatschappij(HGM)

Golf Natuurlijk b.v. heeft samen met de Hollandsche Greenkeeping Maatschappij (HGM) een onderhoudscontract afgesloten voor het onderhoud aan golfbaan Zuid Drenthe. De huidige greenkeepers Peter Karst en Ruben Lubbers komen bij HGM in dienst te werken.