Nieuw bestuur

Op de laatste Algemene Ledenvergadering is het nieuwe bestuur voorgesteld en door de leden met applaus geaccepteerd. Het nieuwe bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter in de persoon van Jaap de Haan.
  • Secretaris in de persoon van Willy van Dooren.
  • Penningmeester in de persoon van Herman Blaauwgeers.
  • Over de ledenadministratie heeft Lute Jakobs zich ontfermt.
  • Lydia Schoonewille gaat de wedstrijd commissie helpen opstarten.

Het oude bestuur is bedankt door de leden en ze hebben een attentie gekregen in de vorm van een bos bloemen en een flesje.